Hjem

Hannedals Vejforening

Hannedals Vejforening blev startet i 1930’erne og har 94 parceller, som tinglyste medlemmer. Formålet med vejforeningen er at varetage medlemmernes fælles interesser, hvilket navnlig vedrører vedligeholdelsen af de fælles private veje. Derudover administrerer vejforeningen de fælles anliggender, der vedrører medlemmernes rettigheder og pligter som ejere af parceller indenfor foreningens område.

Referat samt regnskab og budgetter som blev vedtaget på generalforsamlingenden 16. april 2018, kan findes under dokumenter.

Copyright © All Rights Reserved